SUN-MON, 9:45AM

แผ่นกันซึม HDPE แผ่น Geomembrane (HDPE SHEET)

แผ่นกันซึม HDPE Geomembrane ผลิตจากเทอร์โมพลาสติกประเภทพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง ทำให้มีคุณสมบัติแข็งแรงทนทาน อายุการใช้งานยาวนาน ทนต่อการลอกและแรงเฉือนสูง มีความยืดหยุ่นสูง คงทนต่อสารเคมี กรด ด่าง คงทนต่อความร้อน ความเย็นและแสง Ultra Violet คงทนต่อเชื้อรา มอด ปลวก แมลง และสารอินทรีย์วัตถุ เครื่องหมายการค้า HITEX โดยผลิตและควบคุมคุณภาพตามข้อกำหนด GRI GM 13 (HDPE) และทดสอบตามมาตรฐาน ASTM ตั้งแต่ขั้นตอนตรวจรับวัสดุดิบ ขั้นตอนการผลิต จนได้เป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพภายใต้การรับรองมาตรฐาน ISO 9001 โดยมีการทดสอบควบคุมคุณภาพภายใต้การดูแลของวิศวกรวิชาชีพ

ทำไมต้องใช้ แผ่นกันซึม แผ่น HDPE Geomembrane?

ทนต่อรังสีอัลตราไวโอเลต (UV Radiation Resistance)

ทนทานต่อสารเคมี (Chemical Resistance)

ป้องกันการซึมผ่านได้ดีเยี่ยม (Superior Impermeability)

ความต้านทานแรงดึงสูง (High Ten sile Strngth)

ทนต่อการลอกและแรงเฉือนสูง (High Peel and Shear Resistance)

ต้านทานการฉีกขาดและการเจาะทะลุสูง (High tear Strmhth and Strong Puncture Resistance)

อายุการใช้งานยาวนาน (Long Term Durability)

แผ่นกันซึม HDPE แผ่น Geomembrane ผลิตจากเทอร์โมพลาสติกประเภทพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง

การประยุกต์ในการใช้งานแผ่นกันซึม HDPE Geomembrane

คุณสมบัติ แผ่น Geomembrane (แผ่น HDPE)

แผ่น HDPE ผลิตจากเทอร์โมพลาสติกประเภทโพลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง (HDPE) มีความหนาแน่นไม่น้อยกว่า 0.940 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร ความหนามาตรฐาน 1.0 - 3.0 มม. ความกว้าง 8 เมตร และมีอัตราการไหลเมื่อหลอมเหลว ทดสอบตามมาตรฐาน ASTM D 1238 มีค่าไม่เกิน 1.0 กรัม ต่อ 10 นาที

แข็งแรง ทนทาน มีความยืดหยุ่นในตัวสูง คงทนต่อสารเคมี กรด ด่าง สารประกอบไฮโดรคาร์บอน อนุพันธ์เกลือ อนุพันธ์แอลกอฮอล์ เอมีน และน้ำมัน คงทนต่อความร้อน ความเย็น และแสง Ultraviolet คงทนต่อเชื้อรา มอด ปลวก แมลง และสารอินทรีย์วัตถุ มีความทึบน้ำสูง

ไม่รั่ว ไม่มีรอยโป่งพอง ตลอดจนตำหนิต่าง ๆ ที่จะทำให้แผ่นมีประสิทธิภาพลดลง

การประยุกต์ในการใช้งานแผ่นกันซึม HDPE Geomembrane

ด้วยคุณสมบัติเหล่านี้ทำให้ปัจจุบันได้มีการนำ แผ่นกันซึม HDPE Geomembrane มาประยุกต์ในการใช้งานมากขึ้นในงานวางระบบต่างๆ อาทิเช่น

 1. ระบบการกันซึมใต้หลุมฝังกลบ Landfill Liners
 2. ระบบปิดคลุมบนหลุมฝังกลบ Landfill Caps / covers
 3. งานเหมือง Mining
 4. งานจัดการของเสียอันตราย Hazardous Waste Management
 5. งานบำบัดน้ำเสีย Waste Water Treatment
 6. บ่อเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ Aquaculture Ponds
 7. คลองระบายน้ำ Canals
 8. งานบริหารจัดการแหล่งน้ำ Reservoir Liners
 9. งานดาดผนังอุโมงค์ Tunnel Liners
 10. งานบุซับคอนกรีต Concrete Liners
 11. งานบุซับถัง Tank Liners

โครงการอ้างอิง การใช้แผ่น HDPE

โครงการอ้างอิง

 1. โครงการก่อสร้างสระพักน้ำดิบคลองบางไผ่ - ห้วยยายร้า การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านฉาง ระยอง
 2. โครงการคลองระบายน้ำ ศจม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้าแม่เมาะ ลำปาง
 3. โครงการอ่างเก็บน้ำมาบข่ อีสต์ วอเตอร์ ระยอง การประปาส่วนภูมิภาค
 4. โครงการบ่อน้ำเสียทุนเท็กซ์ ระยอง
 5. โครงการกักเก็บน้ำ การประปาส่วนภูมิภาค อโนนสูง นครราชสีมา
 6. งานบ่อก๊าซชีวภาพ บริษัท อำพลฟู๊ด จำกัด

การเก็บรักษาและการติดตั้งแผ่น Geomembrane (แผ่น HDPE)

ต้องบรรจุเป็นม้วน และต้องหุ้มด้วยแผ่นกันซึม HDPE ยาวครอบคลุมตลอดม้วน เพื่อป้องกันรอยขีดข่วน หรือตำหนิที่เป็นผลเสียต่อการใช้งาน การเก็บไว้ที่สนามเป็นระยะเวลานานต้องทำการคลุมแผ่นกันซึม HDPE มิให้ถูกแสงแดด

ก่อนการติดตั้งต้องมีการปรับสภาพผิวดินให้เรียบไม่มีหินหรือของแหลมคมอยู่ในพื้นที่ ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อแผ่นกันซึม HDPE ได้ มีการบดอัดตามมาตรฐาน

การติดตั้งให้เป็นไปตามแบบก่อสร้าง และปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิต (ภายใต้เงื่อนคุณสมบัติแผ่นกันซึม HDPE)

พาหนะที่ใช้ในการก่อสร้างต้องไม่แล่นทับบนแผ่นกันซึม HDPW โดยตรง และต้องไม่ก่อให้เกืดความเสียหายระหว่างการปูและบดอัดดิน

การต่อแผ่นกันซึม HDPE ให้ต่อโดยวิธีเชื่อมความร้อน Hot wedge weld ตามมาตรฐาน DVS 2225 Part 1 โดยมีระยะทางตามคำแนะนำของผู้ผลิต หรือไม่น้อยกว่า 10 ซม. และต้องมีจำนวนรอยต่อน้อยที่สุด กรณีเชื่อมแผ่นกันซึม HDPE ,ากกว่า 2 ชั้น หรือการซ่อมรอยรั่วของแผ่น ให้ใช้วิธีเชื่อมแบบ Extrusion Weld

การเชื่อมและการติดตั้งแผ่น Geomembrane (แผ่น HDPE)
การเชื่อมและการติดตั้งแผ่น Geomembrane (แผ่น HDPE)

สนใจสินค้าและบริการ โทร 091-169-5732 คุณนนท์

หรือ Line ID : @RIRIT (มี @ นำหน้า)