SUN-MON, 9:45AM

ABOUT USWe Are Ririt

บริษัท ริฤทธิ์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ก่อตั้งด้วยทีมวิศวกรและช่างเทคนิคที่เชี่ยวชาญในแต่ละด้าน ประกอบกิจการก่อสร้างและตัวแทนจำหน่ายท่อกับข้อต่อโพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง(HDPE) สำหรับงานวางท่อประปา, ท่อระบายน้ำ, ท่อสำหรับร้อยสายไฟฟ้า, และท่อสำหรับร้อยสายสื่อสาร เราได้พัฒนาธุรกิจของเราอย่างต่อเนื่องด้วยทุนจดทะเบียน 12 ล้านบาท ประกอบกิจการก่อสร้างและตัวแทนจำหน่ายท่อกับข้อต้้อโพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง(HDPE) การติดตั้งและดูแลสำหรับงานวางท่อประปา, งานวางท่อระบายน้ำ, งานวางท่อสำหรับร้อยสายไฟฟ้า, งานวางท่อส่งน้ำ, งานคูลลิ่ง, งานส่งน้ำยาสารเคมี, งานท่อแก๊ส และงานวางท่อสำหรับร้อยสายสื่อสาร ในปัจจุบันเราได้ต่อยอดความเชี่ยวชาญในด้านการบริหารการจัดการเกี่ยวกับน้ำ,ระบบบำบัดน้ำเสีย,ระบบดับเพลิง,การดูแลบำรุงรักษาท่อ รวมถึงงาน ดันลอดท่อแบบ Horizontal Directional Drilling ( HDD) และ PIPE-JACKING เพื่อเสริมขอบเขต งานของบริษัทให้ครอบคลุม โดยมีการส่งพนักงานเข้าอบรมและฝึกฝนพัฒนาคุณภาพตลอดเวลา เราผ่านการเชื่อมท่อ HDPE ตามมาตรฐาน DVS2207และ การประปาส่วนภูมิภาค แบบ HDPE Butt Fusion โดยพนักงานของบริษัทที่ได้รับการอบรมและสอบใบอนุญาตการเชื่อมท่อ HDPE จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และการอบรมวางท่อระดับผู้บริหาร/วิศวกร ของหน่วยงานการประปานครหลวง ทำให้มั่นใจได้ว่าบริษัทมีการพัฒนาคุณภาพอยู่เสมอ

ปัจจุบันเราได้ต่อยอดความเชี่ยวชาญในด้านการบริหารการจัดการเกี่ยวกับน้ำ ของเสีย โดยได้ร่วมมือกับบริษัทพาร์ทเนอร์มากมาย เช่น การพัฒนาระบบที่ร่วมกับ Internet of Things (IoT) สามารถเชื่อมโยงหรือส่งข้อมูลถึงกันได้ด้วยอินเตอร์เน็ต ทำให้สามารถบริหารระบบได้อย่างรวดเร็ว

 • ทุนจดทะเบียน 12 ล้าน
 • PROFESSIONAL SPECIALISTS
 • WORLD WIDE BRANCH
 • REVOLUTION

HOW IT WORKSWorking Process

เรามีกระบรวนการการตรวจสอบพร้อมวิเคราะห์สาเหตุการบริหารจัดการต้นตอของปัญหา ก่อนทำการเสนอวิธีแก้ไขปัญหา วางแผนและคำนึงถึงความปลอดภัยในการซ่อมแซมเพื่อเป็นการแก้ปัญหาที่ต้นตอ และระบบที่รายงานผลแบบเรียลไทม์สามารถเชื่อมโยงหรือส่งข้อมูลถึงกันได้ด้วยอินเตอร์เน็ต

 • We Build Everything

  ปัจจุบันเราได้ต่อยอดธุรกิจของเราในด้านซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้างกับการตรวจสอบอาคาร ตึก และสิ่งก่อสร้าง รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับการตรวจสอบ เพื่อป้องกันความเสียหายจากความผิดพลาดทางด้านวิศวกรรม

 • Experienced Workers

  นอกเหนือจากการความรู้กับประสบการณ์ในด้านวิศวกรรม เรายังได้รวบรวมทีมงานที่มีประสบการณ์ทั้งจากในและต่างประเทศมาทำงานร่วมกัน เพื่อต่อยอดและพัฒนาเทคโนโลยีที่จะช่วยสร้างการเปลี่ยนแปลงในวงการวิศวกรรม

ท่อลอน HDPE เสริมเหล็ก

ประวัติความเป็นมา

กว่าจะเป็นบริษัท ริฤทธิ์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

 • 2563

  ก่อตั้งบริษัท

  บริษัท ริฤทธิ์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ได้ก่อตั้งด้วยทีมงานวิศวกรและช่างที่มีประสบการณ์ในสายงานวางท่อส่งน้ำประปา โดยมุ่งเน้นประกอบกิจการวางท่อการประปาส่วนภูมิภาค, ท่อร้อยสายไฟ, ท่อร้อยสายสื่อสาร และระบบผลิตน้ำประปา

  RIRIT engineering and development Co.,Ltd.
  352 Soi Ramintra 67, Ramindra Road - 33139 - Ram Inthra, Khan Na Yao, Bangkok 10230

 • 2563

  ตัวแทนจำหน่ายท่อและอุปกรณ์

  ทางบริษัทเล็งเห็นว่าธุรกิจขายท่อนั้นจะช่วยเสริมประสิทธิภาพการทำงานของบริษัทให้เติบโตขึ้น จึงขอเป็นตัวแทนจำหน่ายท่อและอุปกรณ์น้ำ ที่ขึ้นทะเบียนกับหน่วยงาน อาทิ การประปาส่วนภูมิภาค, การประปานครหลวง, การไฟฟ้านครหลวง, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อย่างเป็นทางการเพื่อดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับธุรกิจหลัก

  โดยเรามีสินค้าให้บริการดังนี้
  1. ท่อและอุปกรณ์ท่อพีวีซี (PVC)
  2. ท่อและอุปกรณ์ท่อพอลิเอทิลีน ความหนาแน่นสูง (HDPE)
  3. ท่อเหล็กกล้าเชื่อมด้วยไฟฟ้าสำหรับส่งน้ำ และท่อปลอก
  4. ท่อและอุปกรณ์ท่อลอนพอลิเอทิลีนเสริมเหล็ก
  5. เครื่องเชื่อมท่อพอลิเอทิลีน ความหนาแน่นสูง (HDPE)

 • 2563

  วางท่อระบายน้ำ

  เราสะสมประสบการณ์ในการวางท่อมาอย่างยาวนานจึงขยายธุรกิจเข้าไปในด้านการวางท่อระบายน้ำ เพื่อตอบโจทย์ธุรกิจหลักของเราให้เติบโตขึ้นไปยิ่งขึ้นและเป็นผู้รับเหมาวางท่ออย่างครบวงจร

 • 2563

  เดินระบบท่อในอาคาร

  เราสานต่อธุรกิจของประปาไปอีกขั้น โดยร่วมมือกับวิศวกรเครื่องกลที่มีประสบการณ์ในงานระบบประปา,ระบบดับเพลิงในอาคาร และเป็นการดำเนินการเกี่ยวกับท่ออย่างเต็มรูปแบบ

 • 2565

  งานเจาะลอดท่อใต้ดินแบบ HDD

  เราสานต่อธุรกิจของงานท่อ โดยให้บริการงานเจาะลอดท่อใต้ดินแบบ Horizontal Directional Drilling ( HDD) สำหรับท่อทุกชนิด

GET FREE QUOTE091 169 5732

SUBSCRIBE TO NEWSLETTER

Our Clients/Partner

สำนักงานกฎหมายรุ่งแสงเจริญเซอร์วิส บริษัท เอส.อาร์ พีอี กรุ๊ป จำกัด การประปาส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประปานครหลวง การไฟฟ้านครหลวง