SUN-MON, 9:45AM

ท่อ HDPE ผนัง 2 ชั้นกันลามไฟ (Flame Retardant HDPE PIPE)

ท่อ HDPE ผนัง 2 ชั้นกันลามไฟ (Flame Retardant HDPE PIPE) ท่อ FR-HDPE เป็นท่อที่ผลิตโดยพลาสติกพอลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูง High Density Polyethylene (HDPE) โดยผนังชั้นในและชั้นนอกผลิตจากพลาสติก HDPE ที่ได้รับรองตามมาตรฐาน มอก.2559-2554: พอลิเอทิลีนคอมพาวด์สำหรับผลิตท่อน้ำดื่ม และยังได้รับการเติมแต่งสารหน่วงไฟ Flame Retardant Additive ไปยังผนังชั้นนอก (Out Layer) เพื่อเพิ่มคุณสมบัติในการหน่วงไฟ ป้องกันการลามไฟ จากปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้เมื่ออยู่หน้างานก่อสร้าง สามารถลดความสูญเสียต่อ ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตและทรัพย์สินทั้งของส่วนราชการและเอกชนได้เป็นอย่างดี

ตัวอย่างท่อ HDPE ผนัง 2 ชั้นกันลามไฟ (Flame Retardant HDPE PIPE)

ท่อ HDPE ผนัง 2 ชั้นกันลามไฟ (Flame Retardant HDPE PIPE)

ตัวอย่างท่อ HDPE ผนัง 2 ชั้นกันลามไฟ ( สีฟ้าตัดเหลือง )

 

การเติมสารหน่วงไฟให้กับ FR-HDPE

สารหน่วงไฟเป็นสารปรุงแต่งเพิ่มเติมในท่อพลาสติกชนิดหนึ่งที่รวมสารเติมแต่งสารหน่วงไฟเพื่อลดการติดไฟและปรับปรุงการทนไฟ

โดย HDPE เป็นวัสดุยอดนิยมสำหรับงานท่อเนื่องจากมีความทนทาน ทนต่อการกัดกร่อน และมีความยืดหยุ่น การเติมสารหน่วงไฟให้กับ HDPE ช่วยเพิ่มความสามารถในการต้านทานการเผาไหม้และชะลอการแพร่กระจายของเปลวไฟในกรณีเกิดเพลิงไหม้ สารเติมแต่งสารหน่วงไฟที่เฉพาะเจาะจงอาจแตกต่างกันไป แต่โดยทั่วไปจะถูกเลือกให้ตรงตามมาตรฐานอุตสาหกรรมและข้อบังคับบางประการเพื่อความปลอดภัยจากอัคคีภัย สารเติมแต่งเหล่านี้อาจรวมถึงสารประกอบฮาโลเจน สารประกอบที่มีฟอสฟอรัส หรือสารเคมีอื่นๆ ที่อาจรบกวนกระบวนการเผาไหม้ ท่อ HDPE ที่หน่วงการติดไฟพบการใช้งานในอุตสาหกรรมต่างๆ ที่คำนึงถึงความปลอดภัยจากอัคคีภัย เช่น ในการก่อสร้างอาคาร การติดตั้งระบบไฟฟ้า และโครงสร้างพื้นฐานในการคมนาคม ตัวอย่างเช่น ในการก่อสร้าง ท่อเหล่านี้อาจใช้สำหรับจ่ายน้ำหรือเป็นท่อร้อยสายสำหรับเดินสายไฟฟ้า ซึ่งให้ทั้งประโยชน์ของ ท่อ HDPE ผนัง 2 ชั้นกันลามไฟ (Flame Retardant HDPE PIPE)  และทนไฟได้ดียิ่งขึ้น

สิ่งสำคัญที่ควรทราบคือแม้ว่าสารเติมแต่งสารหน่วงไฟจะช่วยเพิ่มความต้านทานไฟของท่อ FR-HDPE  แต่ก็ไม่ได้ทำให้วัสดุกันไฟได้อย่างสมบูรณ์ การติดตั้งที่เหมาะสม การยึดมั่นในหลักปฏิบัติด้านความปลอดภัย และการปฏิบัติตามมาตรฐานอุตสาหกรรม ถือเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพที่มีประสิทธิภาพของท่อ FR-HDPE  ที่หน่วงไฟในสภาพแวดล้อมที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้

 

การทดสอบและมาตรฐานท่อ FR-HDPE (Laboratory Report & Standards)

การทดสอบท่อ HDPE (High-Density Polyethylene) เป็นกระบวนการที่สำคัญเพื่อตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยของวัสดุ นี่คือบางวิธีที่ใช้ในการทดสอบท่อ HDPE:
การทดสอบแรงดึง (Tensile Testing): การทดสอบนี้ใช้เพื่อวัดความแข็งแรงและความยืดหยุ่นของท่อ HDPE. ท่อจะถูกทดสอบโดยการดึงตัวอย่างท่อจนกว่าจะเกิดการหักและผลลัพธ์จะถูกบันทึกเพื่อประเมินคุณสมบัติแรงดึงของวัสดุ.
การทดสอบและมาตรฐานท่อกันลามไฟ
ตารางแสงการทดสอบท่อ HDPE ผนัง 2 ชั้นกันลามไฟ (Flame Retardant HDPE PIPE)
 
การทดสอบการต้านแรงกระแทก (Impact Resistance Testing): การทดสอบนี้ใช้เพื่อวัดความสามารถในการทนต่อแรงกระแทก. ท่อ HDPE จะถูกทดสอบโดยการชนของตัวทดสอบ, และผลลัพธ์จะบันทึกเพื่อประเมินความคงทนของวัสดุต่อการกระแทก.
การทดสอบการต้านทารุณทางเคมี (Chemical Resistance Testing): การทดสอบนี้ใช้เพื่อตรวจสอบว่าท่อ HDPE สามารถทนต่อสารเคมีต่าง ๆ ที่อาจมีอยู่ในสภาพแวดล้อมการใช้งาน. สารเคมีที่ท่อต้องสามารถทนทานได้มีทั้งกรณีของสารเคมีเหล่าน้้นที่มีฤทธิ์กระตุ้นทำให้ท่อเสื่อมขาดสภาพ.
การทดสอบการต้านทานต่อ UV (UV Resistance Testing): การทดสอบนี้ทำเพื่อตรวจสอบว่าท่อ HDPE สามารถทนทานการสะสมของรังสี UV ได้ดีพอที่จะใช้งานในสภาพแวดล้อมที่มีการแสดงต่อแสงแดดตลอดเวลา.
การทดสอบการฆ่าเชื้อ (Microbial Resistance Testing): การทดสอบนี้ใช้เพื่อตรวจสอบว่าท่อ HDPE สามารถต้านการเจริญเติบโตของเชื้อราและแบคทีเรียได้.
การทดสอบการต้านทานต่อแรงกระแทกจากปิโตรเคมี (Petrochemical Impact Resistance Testing): การทดสอบนี้มุ่งเน้นทดสอบความสามารถในการทนต่อแรงกระแทกที่มาจากการโดนสารปิโตรเคมี.
 

ทดสอบการรับแรงดันน้ำในท่อ HDPE ผนัง 2 ชั้นกันลามไฟ (Flame Retardant HDPE PIPE)

ท่อ HDPE ผนัง 2 ชั้นกันลามไฟ (Flame Retardant HDPE PIPE)

ทดสอบการดึงท่อ HDPE ผนัง 2 ชั้นกันลามไฟ (Flame Retardant HDPE PIPE)

ทดสอบการดึงท่อ HDPE ผนัง 2 ชั้นกันลามไฟ (Flame Retardant HDPE PIPE)

ทดสอบ melt flow index ของท่อ HDPE ผนัง 2 ชั้นกันลามไฟ (Flame Retardant HDPE PIPE)

ทดสอบ melt flow index ของท่อ HDPE ผนัง 2 ชั้นกันลามไฟ (Flame Retardant HDPE PIPE)

การเชื่อมท่อ FR-HDPE (High-Density Polyethylene)

มีหลายวิธีต่าง ๆ ที่ใช้กันตามลักษณะและความต้องการของงาน นอกจากนี้ยังขึ้นอยู่กับขนาดของท่อและการนำไปใช้งานด้วย สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ ารเชื่อมท่อพีอี (HDPE) ประเภทต่างๆ ข้อดี/ข้อเสีย ของท่อพีอี ตัวอย่างดังนี้:

การเชื่อมท่อโดยใช้การเชื่อมโลหะ (Butt Fusion): วิธีนี้ใช้ความร้อนและแรงดันในการเชื่อมท่อ HDPE ที่มีขนาดใกล้เคียงกัน โดยที่ปลายท่อจะถูกทำให้ร้อนจนกลายเป็นลวดเหล็กที่นำมารวมเข้าด้วยกัน การเชื่อมโลหะมักให้ผลลัพธ์ที่แข็งแรงและทนทาน

ทดสอบการดึงรอยเชื่อมท่อ HDPE ผนัง 2 ชั้นกันลามไฟ (Flame Retardant HDPE PIPE) ด้วยวิธี Butt Fusion

ทดสอบการดึงรอยเชื่อมท่อ HDPE ผนัง 2 ชั้นกันลามไฟ (Flame Retardant HDPE PIPE)

การเชื่อมท่อโดยใช้การเชื่อมความร้อน (Electrofusion): วิธีนี้ใช้เครื่องต่อไฟฟ้าที่ทำให้เกิดความร้อนในจุดที่ต้องการเชื่อม, แล้ววางปลายท่อที่ต้องการเชื่อมลงในที่ต่อไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้าทำให้ท่อทั้งสองรวมเข้าด้วยกัน

การเชื่อมท่อโดยใช้การเชื่อมความดัน (Socket Fusion): วิธีนี้ใช้เครื่องที่ทำให้เกิดความร้อนที่ปลายท่อแล้วนำปลายท่อที่ร้อนมากดเข้ากับปลายท่ออีกตัว การดันท่อเข้ากันทำให้เกิดการเชื่อม

การเชื่อมท่อโดยใช้การเชื่อมด้วยท่อตัวกลม (Saddle Fusion): วิธีนี้เหมาะสำหรับการเชื่อมท่อที่มีขนาดใหญ่ โดยท่อตัวกลมที่มีปลายที่เชื่อมกับท่อหลักจะถูกนำมาติดตั้งแล้วทำการเชื่อมด้วยวิธีอื่น ๆ

การเชื่อมท่อโดยใช้การเชื่อมด้วยข้อต่อที (Tee Fusion): วิธีนี้เหมาะสำหรับการเชื่อมท่อเพื่อสร้างข้อต่อ T ในระบบท่อ ในการเลือกใช้วิธีการเชื่อมท่อ HDPE นั้นจะขึ้นอยู่กับข้อกำหนดและความต้องการของโครงการ การเชื่อมท่อ HDPE ต้องทำตามมาตรฐานและคำแนะนำที่ถูกต้องเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติ PE100 ท่อกันลามไฟ

PE100 ท่อกันลามไฟ

คุณสมบัติPE80 ท่อกันลามไฟ

PE80 ท่อกันลามไฟ