SUN-MON, 9:45AM

งานเชื่อมท่อ HDPE ขนาด 1,200 มม. สำหรับโครงการ CLOUD 11สุขุมวิท

18

Jan

งานเชื่อมท่อ HDPE ขนาด 1,200 มม. สำหรับโครงการ CLOUD 11สุขุมวิท

บทความนี้เป็นแสดงขั้นตอนการเชื่อมท่อ HDPE แบบแสดงขั้นตอนและรายละเอียดเพื่อเป็นข้อมูลให้ใช้ในการตรวจสอบมาตรฐานการเชื่อมท่อ HDPE ขนาด 1,200 มม. PN8 PE100 แบบ full option รายการคำนวณและตรวจสอบค่าสอบเทียบหลังจากเชื่อมท่อ HDPE แล้วเสร็จ ซึ่งนานๆ จะได้เอามาเขียนให้ทุกคนอ่านครับ โดยบริษัทเราเป็นบริษัทที่ช่างมีใบประกอบวิชาชีพเชื่อมท่อ  HDPE โดยตรง

Project : CLOUD 11

SYSTEM : CONNECT TO DETENTION TANK NO.1 JOINTING

METHODES : HDPE WELDING

WELDER : TAWAN RUNGSAENG

สูตรคำนวนการเชื่อมท่อ HDPE (ไม่รวมแรงลากจูง)

รายการค่าพารามิเตอร์คำนวนการเชื่อมท่อ HDPE

ท่อ HDPE ขนาด 1,200 มม. PN8 PE100 ความหนา 57.2 มม.

โดยสูตรคำนวณหน้าตัดท่อจะได้พื้นที่ดังนี้

SDR = Standard Dimension Ratio 20.98 มม.

OD = เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอกท่อ 1,200 มม.

ID = เส้นผ่าศูนย์กลางภายในท่อ 1,085.6 มม.

A1 = พื้นที่หน้าตัดท่อ HDPE 205,256.02 ตร.มม.

โดยเครื่องเชื่อมท่อเราใช้คือเครื่องของ BENJA ขนาด 1,200 มม

ระยะแกนในไฮดรอลิคเท่ากับ 90 มม. ระยะแกนนอกไฮดรอลิค เท่ากับ 115 มม.

A2 = พื้นที่หน้าตัดกระบอกไฮดรอลิก 8,046.25 มม.

พอทำการคำนวณด้วยสูตรเพื่อหาค่าจะได้ดั่งนี้

ลำดับที่

รายการ

สูตรคำนวณ

ผลการคำนวณ

1

อุณหภูมิแผ่นความร้อน ( c )

200-220 c

200 c

2

ความดันที่ใช้สร้างตะเข็บหน้าสัมผัสท่อ (P1, บาร์)

1.5x(A1/A2)

38.26 +DF

3

เวลาปรับศูนย์ (สร้างตะเข็บ) (T1, บาร์)

จนกว่าจะได้ตะเข็บสูง K มม.

 

4

ความสูงของตะเข็บ (K, มุม)

0.5+(0.1xe)

6.22

5

ความดันแช่ (P2, บาร์)

0.2x(A1/A2)

5.1+DF

6

เวลาให้ความร้อนแช่ (T2 , วินาที)

10xe

572 วินาที

7

เวลาปลดแผ่นความร้อน (T3 , วินาที)

3+(0.01xOD)

15 วินาที

8

เวลาที่ใช้เพิ่มแรงดันเชื่อมประสาน (T4 , วินาที)

3+(0.03xOD)

39 วินาที

9

ความดันเชื่อมประสาน (P3, บาร์)

1.5x(A1/A2)

38.26 +DF

10

เวลาหล่อเย็น (T5, วินาที)

(3+e)x60

60.2 นาที

11

ความกว้างแนวเชื่อมต่ำสุด (มม.)

3+(0.5xe)

31.6 มม.

12

ความกว้างแนวเชื่อมสูงสุด (มม.)

3+(0.75xe)

45.9 มม.

อุปกรณ์สำหรับเชื่อมท่อ HDPE
1.ชุดไฮดรอลิคส์
2.เครื่องควบคุมการเชื่อมและบันทึกข้อมูล
3.โครงเครื่องเชื่อมท่อ
4.แผ่นความร้อน
5. ใบปาดหน้าท่อ
6.กล่องใส่เครื่องมือ เครื่องปริ้น ประกับ
7.แอลกอฮอล์สำหรับเช็ดท่อ

ยกท่อ HDPE ลง

ภาพบริษัท กำลังติดตั้งท่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน

ตรวจสอบขนาดท่อ HDPE

ภาพบริษัท กำลังตรวจสอบขนาดของท่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน

ตรวจสอบประเภทท่อ

ภาพบริษัท กำลังตรวจสอบรายละเอียดของท่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน

ตรวจสอบความหนาท่อ HDPE

ภาพบริษัท กำลังตรวจสอบความหนาของท่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน

รายการเชื่อมท่อ เทียบกับข้อมูลใน LDU

ภาพแสดงรายการคำนวณที่นำมาตรวจสอบกับผล DATA LOGGER

ขั้นตอนการติดตั้งท่อ HDPE

ภาพแสดงการยกเครื่องเชื่อมท่อ HDPE ลงบนตำแหน่งเชื่อมท่อ

ขั้นตอนการติดตั้งท่อ HDPE บนเครื่อง HDPE

ภาพแสดงการติดตั้งท่อในโครงเครื่องเชื่อมท่อ HDPE

ตรวจสอบค่าระดับท่อ

ภาพแสดงการตั้งระดับท่อ HDPE เทียบกับระดับน้ำในทุกชุดที่ติดตั้งท่อ

ขั้นตอน1

1.1) ทำการตรวจสอบอุปกรณ์และความพร้อมของอุปกรณ์ทดสอบค่าแรงดันของเครื่องดูการรั่วซึมชุดไฮดรอลิกส์

1.2) ทำการวัดค่าอุณหภูมิแผ่นความร้อนโดยเทอโมมิเตอร์ หาค่าเฉลี่ย อุณหภูมิต้องอยู่ที่ค่า 200-220 องศา

ตรวจสอบค่าระดับน้ำท่อ HDPE

การตรวจสอบหาความลาดเอียงของท่อทุกจุด

ตรวจสอบค่าระดับน้ำทุกจุดที่ติดตั้งท่อ

การตรวจสอบหาความลาดเอียงของท่อทุกจุด

ที่ปรึกษาโครงการตรวจสอบท่อและรอยเชื่อมท่อ HDPE

ผู้บริหารที่ปรึกษาโครงการร่วมตรวจสอบขั้นตอนการเชื่อมท่อ HDPE

หาแรงลากท่อ HDPE

ตรวจสอบิุณหภูมิแผ่นความร้อนท่อ hdpe

ทำการตรวจสอบอุหภูมิแผ่นความร้อนทุกจุดของแผ่นความร้อนให้อุณหภูมิในช่วง 200-220 องศาเซลเซียส

ขั้นตอน 2

2.1) ทำการติดตั้งท่อบนโครงเครื่องเชื่อมท่อทั้งสองฝั่งโดยเลือกใช้ประกับที่ขนาดพอดีกับท่อ ทำการล็อคท่อและปรับหน้าท่อให้ใกล้เคียงกัน

ขั้นตอน 3

3.1) ทำการเลื่อนชุดโครงเชื่อมท่อออก จากนั้นทำการใส่เครื่องปาดหน้าท่อ

3.2) ทำการปรับแรงดันให้เหลือแค่แรงลากท่อ จากนั้นทำการเลื่อนท่อเข้าหาเครื่องปาดหน้าท่อ โดยทำการปาดหน้าท่อจนกว่าหน้าสัมผัสจะสม่ำเสมอกัน

ใส่เครื่องปาดหน้าท่อ HDPE

ใส่ตัวปาดหน้าท่อ HDPE

การติดตั้งเครื่องปาดหน้าท่อ

ขั้นตอน 4

4.1) ตรวจสอบความเหลื่อมของท่อโดยการเลื่อนปลายท่อเข้าชนกัน และตรวจสอบความเหลื่อมของท่อ (ค่าความเหลี่ยมที่ภายนอกได้สูงสุด = 0.1 x ความหนาของผนังท่อ)

ขั้นตอนที่ 5

5.2) ทำความสะอาดท่อและแผ่นความร้อน โดยใช้ทิชชู่ชุบแอลกอฮอล์เช็ดบริเวณปลายท่อที่จะทำการเชื่อม

ตรวจสอบความเหลื่อมของท่อโดยการเลื่อนปลายท่อเข้าชนกัน และตรวจสอบความเหลื่อมของท่อ
ตรวจสอบความเหลื่อมของท่อโดยการเลื่อนปลายท่อเข้าชนกัน และตรวจสอบความเหลื่อมของท่อ 

เช็ดหน้าท่อ HDPE ด้วยแอลกอฮอล์ เพื่อทำความสะอาด

ทำความสะอาดท่อและแผ่นความร้อน โดยใช้ทิชชู่ชุบแอลกอฮอล์เช็ดบริเวณปลายท่อที่จะทำการเชื่อม

ขั้นตอน 6

6.1) ทำการหาแรงลากท่อ (Drag Pressure) และปรับเพิ่มแรงดันของความดันที่ใช้สร้างตะเข็บหน้าสัมผัสท่อ ด้วยสูตร Drag Pressure  + 1.5x(A1/A2)

ขั้นตอนการเตรียมความพร้อมเชื่อมท่อ HDPE

ขั้นตอนการเตรียมพร้อม

ขั้นตอน 7

7.1) ใส่แผ่นความร้อนตรงกลางระหว่างท่อทั้งทั้งสองด้าน แล้วเลื่อนท่อทั้งสองด้านให้ชนกับแผ่นความร้อน (อุณหภูมิของแผ่นความร้อน 200-220 องศาเซลเซียส) ด้วยแรงดันจากสูตร Drag Pressure  + 1.5x(A1/A2) จนกว่าจะได้ความสูงตะเข็บ (K, มุม) 0.5+(0.1x ความหนาของท่อ)

7.2) หลังจากได้ตะเข็บตามกำหนดให้ทำการปรับความแช่แผ่นความร้อนด้วยสูตร ความดันแช่ (P2, บาร์) 0.2 x (A1/A2) โดยใช้ระยะเวลา เวลาให้ความร้อนแช่ (T2 , วินาที) 10 x ความหนาท่อ

ตรวจสอบความสูงของตะเข็บท่อ HDPE

ขั้นตอนแสดงระยะสร้างตะเข็บ ของท่อ HDPE

ใส่แผ่นความร้อน HDPE

ขั้นตอน 8

8.1) เมื่อครบเวลาให้ความร้อนแช่ ให้ทำการเลื่อนท่อออกจากนั้นทำการเอาแผ่นความร้อนออก และนำท่อเลื่อนเข้าหากันทันที โดยต้องใช้เวลาปลดแผ่นความร้อน (T3 , วินาที) ด้วยสูตร 3+(0.01xเส้นรอบวงภายนอกของท่อ)

8.2) ทำการเพิ่มแรงดัน ความดันเชื่อมประสาน (P3, บาร์) ด้วยสูตร 1.5 x (A1/A2) โดยใช้เวลาไม่มากกว่าเวลาที่ใช้เพิ่มแรงดันเชื่อมประสาน (T4 , วินาที) 3+(0.03xเส้นรอบวงภายนอกของท่อ)

ความดันแช่สร้างตะเข็บท่อ HDPE

การตรวจสอบความดันแช่ของตามรายการคำนวณ

ตรวจสอบเวลาปลดแผ่นความร้อน

การตรวจสอบเวลาปลดแผ่นความร้อนตามรายการคำนวณ

ความเชื่อมแรงดันประสาน

ตรวจสอบแรงดันเชื่อมประสานท่อ HDPE

ทำการดันท่อเพื่อเชื่อมประสานท่อ HDPE

ทำการเพิ่มแรงดัน ความดันเชื่อมประสาน (P3, บาร์) ด้วยสูตร 1.5 x (A1/A2) 

ขั้นตอน 9

9.1) ทำแช่ท่อเพื่อหล่อเย็นโดยใช้ เวลาหล่อเย็น (T5, วินาที)จากสูตร (3+ความหนาท่อ)x60

9.2) เมื่อครบกำหนดหล่อเย็นจึงทำการถอดท่ออกจากชุดโครงเชื่อมท่อ HDPE

9.3) ตรวจสอบความกว้างแนวเชื่อมต่ำสุด (มม.)ด้วยสูตร 3+(0.5xความหนาท่อ) และความกว้างแนวเชื่อมสูงสุด (มม.)ด้วยสูตร 3+(0.75xความหนาท่อ)

ช่วงเวลาหล่อเย็นท่อ HDPE

ทำแช่ท่อเพื่อหล่อเย็นโดยใช้ เวลาหล่อเย็น

เวลาหล่อเย็นท่อ HDPE

ทำแช่ท่อเพื่อหล่อเย็นโดยใช้ เวลาหล่อเย็น

ตรวจสอบความกว้างตะเข็บท่อ HDPE

ตรวจสอบรอยตะเข็บของท่อไม่ให้เกินที่รายการคำนวณกำหนด

ขั้นตอน 10

10.1) ทำการปริ้นรายงานผลการเชื่อมท่อ HDPE ผ่านเครื่องปริ้นของ LDU

ทำการปริ้นรายงานผลการเชื่อมท่อ HDPE ผ่านเครื่องปริ้นของ LDU

ทำการปริ้นรายงานผลการเชื่อมท่อ DATA LOGGER HDPE ผ่านเครื่องปริ้นของ LDU

การติดตั้งท่อ HDPE

ขั้นตอนสุดท้ายคือติดตั้งท่อ HDPE