SUN-MON, 9:45AM

ท่อ HDPE คาดฟ้า ท่อ PE คาดส้ม และท่อ HDPE ไม่คาด คืออะไร?

27

Oct

ท่อ HDPE คาดฟ้า ท่อ PE คาดส้ม และท่อ HDPE ไม่คาด คืออะไร?

เคยสงสัยไหมว่า ความแตกต่างท่อแถบสีท่อhdpe ทำไมมีมากมายหลากหลายแบบ ท่อ HDPE คาดฟ้า ท่อ PE คาดส้ม และท่อ HDPE ไม่คาด ควรเลือกแบบไหนดีที่จะใช้กับงานได้อย่างถูกต้อง สามารถบอกได้ไหมว่า ท่อชนิดนั้นมี มอก.(มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม) หรือไม่มี วันนี้เราจะพาทุกท่านมาหาคำำตอบในนี้

แถบสีบนท่อ HDPE ใช้เพียงแค่การแบ่งแยกประเภทของท่อเท่านั้น ไม่ได้เป็นการระบุว่าท่อชนิดนั้นมี มอก.(มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม) แต่มีกรณีบางหน่วยงานกำหนดให้้โรงงานผลิต
เพื่อระบุแสดงความเป็นเจ้าของโดยตรง เช่น การประปา การไฟฟ้า องค์การโทรศัพท์ โดยคุณสมบัติของท่อ hdpe ทนทานต่อแรงดัน ทนทานต่อแรงกดทับ ทนทานต่อแสง UV ทนทานต่อสภาพอากาศ ทนทานต่อสารเคมี จึงเกิดการนำมาใช้ทั้งในไฟฟ้า สื่อสาร และประปา การมีแถบสีถูกกำหนดมาเพื่อแบ่งจำแนกเท่านั้น

- ท่อ HDPE ไม่คาดแถบสี นั้นไม่แตกต่างจากท่อ HDPE คาดสี สามารถใช้งานได้เช่นเดียวกัน สามารถใช้ได้กับทุกการใช้งานยกเว้นก๊าซเชื้อเพลิง เพียงแค่ไม่ได้ระบุแถบสีเท่านั้น ผิวท่อสีดำ มีความมันเงา เป็นท่อสำหรับลำเลียงน้ำ เกษตร ชลประทาน และท่อสำหรับร้อยสายไฟฟ้า

- ท่อ HDPE คาดแถบสีส้ม เป็นท่อสำหรับร้อยสายไฟฟ้า ได้ทั้งแรงดันต่ำและแรงดันสูง ร้อยสายสื่อสาร หรือสำหรับงานงานเดินท่อใต้ดิน นอกอาคาร HDD โดย PN ที่นิยมใช้คือ PN6 หากใช้ในงานดันลอด HDD จะใช้ ที่ PN10

- ท่อ HDPE คาดแถบสีฟ้า เป็นท่อสำหรับลำเลียงน้ำ เกษตร ชลประทาน และน้ำดื่ม​ โดยเม็ดพลาสติก HDPE ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน TIS2559-2554 (PE80/PE100)ทนทานต่อแรงดัน ทนทานต่อแรงกดทับ ทนทานต่อแสง UV ทนทานต่อสภาพอากาศ ทนทานต่อสารเคมี

โดยท่อ HDPE ของเรานั้น ใช้กับงานวางท่อของการประปาส่วนภูมิภาค,การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค,การไฟฟ้านครหลวง,การประปานครหลวง ท่อHDPEผ่านกระบวนการผลิตและทดสอบตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มอก.982-2556 ผลิตท่อ Hdpe ได้ขนาดใหญ่สูงสุดถึง 1.2 เมตร

เนื่องจากท่อโพลีเอทิลีน HDPE สามารถผลิตได้ในหลายสี สีภายนอกของท่อ HDPE จึงถูกใช้เพื่อระบุเนื้อหาของท่อ สีที่แตกต่างกันของท่อ HDPE หมายถึงอะไร? วัตถุประสงค์ของท่อลายหรือท่อสีคือการระบุเนื้อหาของท่อ แนวทางปฏิบัติและข้อกำหนดในการเข้ารหัสสีท่อโพลีอาจแตกต่างกัน โปรดเลือกคุณสมบัติที่เหมาะสมตามการใช้งาน หากคุณไม่แน่ใจเกี่ยวกับข้อกำหนดการเข้ารหัสสีท่อ

หมายเหตุ: รหัสสีและข้อกำหนดของแถบท่อโพลีอาจแตกต่างกันไปในประเทศหรือรัฐอื่น ๆ ตรวจสอบกับวิศวกรที่มีคุณสมบัติเหมาะสม หากคุณไม่แน่ใจเกี่ยวกับรหัสสีของท่อ PE

 

ท่อ HDPE คาดฟ้า ท่อ PE คาดส้ม และท่อ HDPE ไม่คาด คืออะไร?

ท่อ HDPE คาดฟ้า ท่อ PE คาดส้ม และท่อ HDPE ไม่คาด คืออะไร?