SUN-MON, 9:45AM

ขั้นตอนการเชื่อมท่อลอนพอลิเอทิลีนเสริมเหล็ก

10

Aug

ขั้นตอนการเชื่อมท่อลอนพอลิเอทิลีนเสริมเหล็ก

วันนี้ บริษัท ริฤทธิ์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด จะพาชมขั้นตอนการเชื่อมท่อระบายน้ำ HDPE หรือ ท่อลอนพอลิเอทิลีนเสริมเหล็ก (PROPIPE) โดยจะมีวิธีขั้นตอนการติดตั้งท่อดังนี้

1. วิธีติดตั้งโดยใช้แผ่น PE ติดตั้งด้วยลมร้อน Shrink PE Sheet Connecting Instruction
2. วิธีเชื่อมต่อแผ่น PE ฝังลวดความร้อนด้วยระบบไฟฟ้า (Elecro Fusion) Elecro Fusion Connecting Instruction
3. การเชื่อมต่อโดยเครื่องเชื่อมพลาสติกระบบลมร้อน (Extrusiob Plastic Welding) Extrusiob Plastic Welding Instruction
4. วิธีติดตั้งโดยใช้แคล้มป์รัดท่อ Clamp Connecting
5. วิธีติดตั้ง และแยกโดยบ่อพัก Manhole Connection and Distribution

วิธีติดตั้งโดยใช้แผ่น PE ติดตั้งด้วยลมร้อน Shrink PE Sheet Connecting Instruction

1. ก่อนเชื่อม ใช้วัสดุหนุนปลายท่อทั้งสองข้างให้ได้ระดับสูงจากพื้นไม่ต่ำกว่า 30 ซม.

ก่อนเชื่อม ใช้วัสดุหนุนปลายท่อทั้งสองข้างให้ได้ระดับสูงจากพื้นไม่ต่ำกว่า 30 ซม.

2. ทำความสะอาดท่อลอนพอลิเอทิลีนเสริมเหล็กปลายท่อทั้งสองด้าน ใช้ความร้อนเป่าความชื้น แล้วใช้แปลงลวดขัดผิวนอกรอบวงที่จะเชื่อม

ทำความสะอาดปลายท่อทั้งสองด้าน ใช้ความร้อนเป่าความชื้น แล้วใช้แปลงลวดขัดผิวนอกรอบวงที่จะเชื่อม

3. แผ่นรัดด้วยลมร้อน ชั้นในมีพลาสติกหุ้มไว้ ฉีกชั้นหุ้มออก แล้วใส่ไว้ที่ปลายที่จะเชื่อมต่อ

แผ่นรัดด้วยลมร้อน ชั้นในมีพลาสติกหุ้มไว้ ฉีกชั้นหุ้มออก แล้วใส่ำว้ที่ปลายที่จะเชื่อมต่อ

4. ใช้ลมร้อนเป่ารอบ ๆ ให้สม่ำเสมอ เพื่อให้ความร้อนแล้วแผ่น PE จะรัดแน่นเชื่อมติดกับท่อ

ใช้ลมร้อนเป่ารอบ ๆ ให้สม่ำเสมอ เพื่อให้ความร้อนแล้วแผ่น PE จะรัดแน่นเชื่อติดกับท่อ

ข้อควรระวัง
1. ต้องทำความสะอาดปลายท่อที่จะเชื่อมต่อ
2.แผ่นรัด PE ต้องเก็บไว้อย่างดี พร้อมเชื่อมแล้วค่อยฉีกออกแล้วใส่ไว้ทีท่อทันที
3.ถังแก๊สหัวพ่นความร้อนต้องได้มาตรฐานต้องมีความปลอดภัยสูง
4.เวลาเป่าลมร้อน รอบ ๆ หน้างานต้องเปิดโล่ง
5.ห้ามทำงานคนเดียว ต้องมี 2 คน ขึ้นไป
6.เวลาเป่าลมร้อน อย่าเป่าจุดเดียว ป้องกันแผ่น PE ร้อนเกินไปเกิดความเสียหาน
7.เชื่อมเชื่อมเสร็จต้องรอให้เย็นเอง 30 นาที ห้ามใช้น้ำราด 
8.เมื่อเชื่อมเสร็จต้องปิดวาล์วถังแก๊สทันที

วิธีเชื่อมต่อแผ่น PE ฝังลวดความร้อนด้วยระบบไฟฟ้า (Elecro Fusion) Elecro Fusion Connecting Instruction

1. ทำความสะอาดปลายท่อลอนพอลิเอทิลีนเสริมเหล็กทั้งสองข้างหมุนให้ได้ระดับ แล้วขัดด้วยแปลงลวด

ทำความสะอาดปลายท่อทั้งสองข้างหมุนให้ได้ระดับ แล้วขัดด้วยแปลงลวด

2. ใส่แผ่นเชื่อมต่อให้แน่น ต่อสายไฟให้เรียบร้อย

ใส่แผ่นเชื่อมต่อให้แน่น ต่อสายไฟให้เรียบร้อย

3. ใช้แคล้มรัด รัดแผ่น PE หุ้มด้วยลวดไฟฟ้าให้แน่น

ใช้แคล้มรัด รัดแผ่น PE หุ้มด้วยลวดไฟฟ้าให้แน่น

4. ต่อเครื่องเชื่อมระหว่างอุปกรณ์และเครื่องเชื่อมให้แน่น, ตั้งอุณหภูมิที่กำหนดเมื่อเชื่อมเสร็จ ขั้นน็อตแคล้มรัดให้แน่นอีกที

ต่อเครื่องเชื่อมระหว่างอุปกรณ์และเครื่องเชื่อมให้แน่น, ตั้งอุณหภูมิที่กำหนดเมื่อเชื่อเสร็จ ขั้นน็อตแคล้มรัดให้แน่นอีกที

5. ปล่อยให้เย็นเองแบบธรรมชาติ 30 นาที,เชื่อมต่อสำเร็จ

ปล่อยให้เย็นเองแบบธรรมชาติ 30 นาที,เชื่อมต่อสำเร็จ

การเชื่อมต่อโดยเครื่องเชื่อมพลาสติกระบบลมร้อน (Extrusiob Plastic Welding) Extrusiob Plastic Welding Instruction

1.ตั้งอุณหภูมิเครื่องเชื่อมที่ 350 +/- 15 องศา อุณหภูมิลมร้อน ขึ้นอยู่กับความหนาท่อและสภาพแวดล้อม
2.อุณหภูมิพลาสติกที่รีดออกมาควรอยู่ 230 +/- 10 องศา และให้ทดสอบดูว่าติดแน่นหรือไไม่ ก่อนเชื่อมทุกครั้งใส่เนื้อพลาสติกเก่าที่ค้างปากกระบอกรีดอล้วคอยเชื่อม
3.ก่อนเชื่อม เปิดลมร้อนเป่าที่แนวเชื่อมก่อน ถ้าท่อหนาก็ต้องใช้เวลานานขึ้น เวลาเชื่อมปากกระบอกต้องให้ตรงกับแนวรอยต่อ ให้อัดเนื้อเนื้อพลาสติกให้แน่น ค่อยๆ เลื่อนกระบอกเชื่อมอย่างช้าๆ ให้เนื้อพลาสติกที่ไหลออกมาสม่ำเสมอแล้วกดให้แน่น
4.เมื่อเชื่อมเสร็จแล้วต้องรอให้เย็นแบบธรรมชาติ ห้ามราดน้ำให้เย็นเร็ว

การเชื่อมต่อโดยเครื่องเชื่อมพลาสติกระบบลมร้อน (Extrusiob Plastic Welding) 
ขอบคุณรูปภาพจากบริษัท เอส อาร์ พีอี กรุ๊ป

วิธีติดตั้งโดยใช้แคล้มป์รัดท่อ Clamp Connecting

ใช้แคล้มรัดท่อลอนพอลิเอทิลีนเสริมเหล็กส่วนรอยต่อให้แน่น

แคล้มรัดท่อ propipe

แคล้มรัดท่อ propipe

วิธีติดตั้ง และแยกโดยบ่อพัก Manhole Connection and Distribution

ท่อลอนพอลิเอทิลีนเสริมเหล็ก (PROPIPE) จะประหยัดข้องอและสามทาง สามารถใช้บ่อพักทำเป็นรอยต่อได้ เนื่องจากชั้นนอกเป็นลอนเมื่อเทปูนหล่อทับแล้วลอนของท่อสามารถยึดกับท่อคอนกรีตได้ดี และท่อโปรไพพ์ (PROPIPE) สามารถผลิตยาวได้ถึง 16 เมตร (สามารถขนส่งโดยเทลเลอร์จึงประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายในการเชื่อมท่อมาก)

วิธีติดตั้ง และแยกโดยบ่อพัก Manhole Connection and Distribution